Priser & tilskud. 

 

Der søges om kommunalt løntilskud på 75 % af prisen

(dog max. 5811,- kr. pr. barn pr. måned i 2020).