Aalborg Kommune skal godkende den enkelte pasningsordning - både personen og den skriftlige aftale.

Godkendelse af en privat dagplejer omfatter bl.a. vurdering af m2, sikkerhedsforanstaltninger, dyr, røg, transport af børn, personlige kvalifikationer samt tavsheds- og underretningspligt.

Aalborg Kommune indhenter straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på den private dagplejer. Derudover indhentes der straffeattest og sociale oplysninger på alle i husstanden over 18 år.

Aalborg Kommune skal godkende den skriftlige aftale før pasnings-ordningen kan påbegyndes.

 

Der føres løbende tilsyn.

Der foretages minimum to tilsyn om året - dette kan være både anmeldt og uanmeldt besøg.

Tilsynet tager udgangspunkt i godkendelsesskemaet og sikrer, at de forhold som dagplejeren er godkendt under overholdes. Generelle problemstillinger kan vendes, og dagplejeren vejledes omkring sprog, allergi, motorik og almen trivsel. Kommunen må ikke rådgive på det enkelte barn.

 

Aalborg Kommune har pligt til at indberette til Skattevæsenet, når der indgås en pasningsaftale.

 

 Aalborg Kommune giver søskende rabat til privat pasning. Men ordningen er ikke omfattet af reglerne om friplads.

Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der modtager barselsdagpenge til det samme barn. Dog kan der ved delvis barsel og arbejde udbetales tilskud til det, der svarer til antallet af arbejdstimer.

 

Tilskuddet falder den måned hvori børnene bliver 3 år.
Børn på 3 år kan få det høje tilskud til en 0-2 årig, men kun hvis kommunen ikke kan tilbyde en børnehaveplads indenfor pladsgarantiområdet.